Über Uns

Drei Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU und nach Bekanntwerden der NSU-Mord- und Anschlagsserie gibt es nun endlich auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) einen Parlamentarischen NSU-Untersuchungsausschuss (PUA). Um dessen Arbeit kritisch zu begleiten, haben sich Aktive aus antirassistischen und antifaschistischen Initiativen sowie Einzelpersonen zum Projekt NSU-Watch NRW zusammengeschlossen.

Die Untersuchungsausschüsse im Bundestag, in Thüringen, Sachsen und Bayern haben gezeigt, dass die unabhängige Beobachtung und Dokumentation der Arbeit der PUA dringend notwendig ist. Wie auch im Verfahren gegen Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger Gerlach, Andre Eminger und Carsten Schultze vor dem Münchener Oberlandesgericht lässt die Aufmerksamkeit der allermeisten Medien oft schon nach kurzer Zeit nach und richtet sich von da an ausschließlich auf möglicherweise besonders spektakuläre Aussagen und Themenbereiche. Dabei geht jedoch der Gesamtzusammenhang verloren, viele Themenbereiche, Aussagen und Abläufe werden öffentlich nicht mehr wahrgenommen bzw. können öffentlich nicht mehr wahrgenommen werden. Wir finden es daher wichtig, sämtliche Vorgänge im Untersuchungsausschuss möglichst umfassend zu dokumentieren, um es allen Interessierten zu ermöglichen, sich ein eigenes Bild zu machen.

Wir werden die öffentlichen Sitzungen des PUA besuchen und so zeitnah wie möglich Zusammenfassungen der einzelnen Sitzungen im Internet veröffentlichen. So soll eine umfassende Dokumentation entstehen. Darüber hinaus wollen wir – soweit es mit unseren Kapazitäten möglich ist – unser Wissen und unsere Analysen über die Entwicklung und Strukturen der neonazistischen Szene und den staatlichen Umgang mit dieser zur Verfügung stellen.

Wir wollen hierbei nicht nur die Neonazi-Szene in den Blick nehmen; auch die Rolle der Verfassungsschutzämter – und in diesem Fall insbesondere die des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutz und die des Bundesamts – ist bis heute nicht geklärt. Die VS- Ämter sind Teil des Problems, ihre Verweigerung der Aufarbeitung reicht bis hin zur offenen Behinderung des Aufklärungsprozesses. Auch das Wirken von Polizei und Staatsanwaltschaften muss kritisch unter die Lupe genommen werden.

Mit Blick auf den behördlichen Umgang mit den Angehörigen des Dortmunder NSU-Mordopfers Mehmet Kubaşık, den Opfern des Bombenanschlags in der Kölner Probsteigasse und Keupstraße sowie den Bewohner_innen der Keupstraße reicht es bei weitem nicht aus, ein „Behördenversagen“ zu attestieren. Auch der strukturell verankerte Rassismus muss thematisiert werden. Unsere Unterstützung gilt den von den NSU-Taten Betroffenen, deren Anliegen, Forderungen und Sichtweisen wir in der Öffentlichkeit Gehör verschaffen möchten.

NSU-Watch NRW ist angeschlossen an die Initiative NSU-Watch (www.nsu-watch.info), deren maßgebliche Aufgabe die Dokumentation des Münchener Strafprozesses ist.

NSU-Watch NRW

– beobachtet, begleitet und dokumentiert die Arbeit des NSU-Untersuchungsausschuss in NRW.

– veröffentlicht eigene Protokolle und Artikel.

– recherchiert eigenständig zum NSU-Komplex.

– ist ein personell, finanziell, politisch und organisatorisch unabhängiges Projekt.


Kontakt:

e-mail: nrw@nsu-watch.info
twitter: @nsuwatch_nrw

Wir brauchen für unsere Arbeit Ihre und Eure finanzielle Unterstützung!

Spendenkonto
Kontoinhaber: apabiz e.V.
Verwendungszweck: NRW
IBAN: DE46 1002 0500 0003 3208 03
BIC: BFSWDE33BER
Kontonummer: 3320803
BLZ: 10020500, Bank für Sozialwirtschaft

Spenden sind steuerlich absetzbar.

 


NSU-Watch NRW’nin kuruluş amacı

NSU’nun deşifre oluşunun ve NSU saldırı ve cinayetlerinin ortaya çıkmasının ardından geçen üç yıl sonunda, nihayet Kuzey Ren-Vestfalya’da (NRW) da bir NSU Meclis Araştırma Komisyonu (MAK) oluşturulabildi. Bu komisyonun çalışmalarını eleştirel bir bakışla izlemek amacıyla, ırkçılık ve faşizm karşıtı çalışmalar yürüten bazı kişiler ve sivil toplum inisiyatifleri NSU-Watch projesinde bir araya geldiler.

Federal Meclis’te, Thüringen, Saksonya ve Bavyera’da oluşturulan araştırma komisyonları, MAK’ların çalışmalarının, tarafsız gözlem ve dokümantasyona şiddetle gereksinim gösterdiğini ortaya koymuş bulunuyorlar. Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, Holger Gerlach, Andre Eminger ve Carsten Schultze hakkında Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde açılan ve hala devam eden davada da görüldüğü gibi, medyanın büyük kesiminin ilgisi, çoğu kez kısa bir süre sonra azalıyor ve belki yalnızca sansasyonel ifadelere ve alanlara yönelik kalıyor. Ne var ki, bu durumda konunun bütünü gözden kaçıyor; birçok konu başlığı, ifade ve olay akışı, kamu tarafından alıngılanmıyor veya algılanamıyor. Bu nedenle biz, araştırma komisyonundaki bütün faaliyetlerin detaylı olarak kayda geçirilmesini, konuya ilgi duyan herkesin bilgilendirilip fikir sahibi olması bakımından önemli buluyoruz.

Biz, MAK’nın kamuya açık toplantılarına katılacağız ve bu toplantıların içeriklerini mümkün olan en seri şekilde internette özetleyip, topluma sunacağız. Bu yolla kapsamlı bir dokümantasyon oluşturacağız. Bunun yanı sıra, kapasitemizin yettiği ölçüde, Neonazi çevresinin gelişimi ve yapısı ile devletin bu çevreye yönelik tutumu hakkında bildiklerimizi ve analizlerimizi açıklayacağız.

Öte yandan, bu çalışma sürecinde sadece Neonazi çevresini gözlemlemekle yetinmeyeceğiz. Anayasayı Koruma Teşkilatlarının, özellikle Kuzey Ren Vestfalya Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın ve Federal Kriminal Dairesi’nin oynadıkları roller bugüne kadar açığa kavuşmamış bulunmaktadır. Anayasayı Koruma Teşkilatları problemin bir parçasını oluşturmaktadırlar. Onların, olayı aydınlatmaktan geri durmaları, konunun aydınlanmasını açıkça engellemeye kadar gitmektedir. Polisin ve savcılığın olaydaki rolleri de eleştirel bir bakış açısıyla mercek altına yatırılmak zorundadır.

Devlet makamlarının, NSU örgütü kurbanı olan Dortmundlu Mehmet Kubaşık’ın yakınlarına, Köln Probsteigasse’deki ve Keupstrase’deki bombalı saldırıların kurbanlarıyla Keupstrasse sakinlerine uyguladıkları muameleyi göz önüne aldığımızda, olayı bir „polisiye hata“ olarak niteleyebilmemiz olanaksızdır. Devlet yapısına yerleşmiş ırkçılığın da irdelenip, tartışılması gerekmektedir. Bizim amacımız, NSU terörünün mağdurlarına, onların davalarına, taleplerine ve bakış açılarına destek vermek, onların seslerini bütün topluma duyurabilmelerini sağlamaktır.

NSU-Watch NRW, Münih’te görülen ceza davasının dokümantasyonu amacıyla oluşturulmuş bulunan NSU-Watch (www.nsu-watch.info) girişimine üye bir örgüttür.

NSU-Watch NRW

– Kuzey Ren – Vestfalya’daki Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını gözlemler, eşlik eder ve dokümantasyonunu yapar.

– Kendi protokollerini ve makalelerini yayınlar.

– NSU konusunda bağımsız araştırmalar yapar.

– Personel, mali, siyasal ve örgütlenme bakımından bağımsız bir projedir.

İletişim:
E-mail:nrw@nsu-watch.info
Twitter: @nsuwatch_nrw